am yalamaturkce pornoporno izle

Mô tả

Sàn 16 -18 (90% trên sàn 16 -18)
Độ ẩm: 13%
Tỷ lệ đen - vỡ: 0,5%
60kg/bao

Đơn giá: 220,000đ/kg

Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Cà phê nhân Arabica 18

140.000 VNĐ

Cà phê nhân Arabica 16

125.000 VNĐ

Cà phê nhân Robusta 18

60.000 VNĐ