am yalamaturkce pornoporno izle

Gói nâng cao 2 group - Các tỉnh lân cận TP. HCM

Tần suất: 2 tháng/lần

• Kiểm tra tổng thể máy pha cà phê.
• Vệ sinh tổng thể máy pha cà phê.
• Kiểm tra tổng thể máy xay cà phê.
• Vệ sinh tổng thể máy xay cà phê.
• Thay ron đầu group 6 tháng/lần.
• Không tính chi phí nhân công sửa chữa những hư hỏng không phải thay thế linh kiện.
• Giảm 10% chi phí vật tư và miễn phí nhân công khi thay thế linh kiện.
• Hỗ trợ cho mượn máy tạm sử dụng khi thời gian sửa chữa quá 12h.
• Thời gian hỗ trợ trong nội thành TP. HCM khi máy gặp sự cố là 12h.
• Thời gian hỗ trợ các tỉnh lân cậnTP. HCM khi máy gặp sự cố là 48h.


Chi phí máy 1G:
* Nội thành TP. HCM: 7.500.000 VND/năm.
* Các tỉnh lân cận TP. HCM: 10.500.000 VND/năm + chi phí vận chuyển phát sinh cho mỗi lần di chuyển (được tính dựa trên chi phí xe khách), miễn phí 6 lần vận chuyển/năm.
* Thanh toán 1 lần/6 tháng cho chi phí bảo trì trong 3 ngày đầu tiên của kỳ thanh toán và 1 lần/quý cho chi phí vận chuyển sau khi nhận được thông báo của công ty.


Chi phí máy 2G trở lên:
* Nội thành TP. HCM: 10.500.000 VND/năm.
* Các tỉnh lân cận TP. HCM: 13.500.000 VND/năm + chi phí vận chuyển phát sinh cho mỗi lần di chuyển (được tính dựa trên chi phí xe khách), miễn phí 6 lần vận chuyển/năm.
* Thanh toán 1 lần/6 tháng cho chi phí bảo trì trong 3 ngày đầu tiên của kỳ thanh toán và 1 lần/quý cho chi phí vận chuyển sau khi nhận được thông báo của công ty.

Tần suất: 2 tháng/lần

• Kiểm tra tổng thể máy pha cà phê.
• Vệ sinh tổng thể máy pha cà phê.
• Kiểm tra tổng thể máy xay cà phê.
• Vệ sinh tổng thể máy xay cà phê.
• Thay ron đầu group 6 tháng/lần.
• Không tính chi phí nhân công sửa chữa những hư hỏng không phải thay thế linh kiện.
• Giảm 10% chi phí vật tư và miễn phí nhân công khi thay thế linh kiện.
• Hỗ trợ cho mượn máy tạm sử dụng khi thời gian sửa chữa quá 12h.
• Thời gian hỗ trợ trong nội thành TP. HCM khi máy gặp sự cố là 12h.
• Thời gian hỗ trợ các tỉnh lân cậnTP. HCM khi máy gặp sự cố là 48h.


Chi phí máy 1G:
* Nội thành TP. HCM: 7.500.000 VND/năm.
* Các tỉnh lân cận TP. HCM: 10.500.000 VND/năm + chi phí vận chuyển phát sinh cho mỗi lần di chuyển (được tính dựa trên chi phí xe khách), miễn phí 6 lần vận chuyển/năm.
* Thanh toán 1 lần/6 tháng cho chi phí bảo trì trong 3 ngày đầu tiên của kỳ thanh toán và 1 lần/quý cho chi phí vận chuyển sau khi nhận được thông báo của công ty.


Chi phí máy 2G trở lên:
* Nội thành TP. HCM: 10.500.000 VND/năm.
* Các tỉnh lân cận TP. HCM: 13.500.000 VND/năm + chi phí vận chuyển phát sinh cho mỗi lần di chuyển (được tính dựa trên chi phí xe khách), miễn phí 6 lần vận chuyển/năm.
* Thanh toán 1 lần/6 tháng cho chi phí bảo trì trong 3 ngày đầu tiên của kỳ thanh toán và 1 lần/quý cho chi phí vận chuyển sau khi nhận được thông báo của công ty.

Tần suất: 2 tháng/lần

• Kiểm tra tổng thể máy pha cà phê.
• Vệ sinh tổng thể máy pha cà phê.
• Kiểm tra tổng thể máy xay cà phê.
• Vệ sinh tổng thể máy xay cà phê.
• Thay ron đầu group 6 tháng/lần.
• Không tính chi phí nhân công sửa chữa những hư hỏng không phải thay thế linh kiện.
• Giảm 10% chi phí vật tư và miễn phí nhân công khi thay thế linh kiện.
• Hỗ trợ cho mượn máy tạm sử dụng khi thời gian sửa chữa quá 12h.
• Thời gian hỗ trợ trong nội thành TP. HCM khi máy gặp sự cố là 12h.
• Thời gian hỗ trợ các tỉnh lân cậnTP. HCM khi máy gặp sự cố là 48h.


Chi phí máy 1G:
* Nội thành TP. HCM: 7.500.000 VND/năm.
* Các tỉnh lân cận TP. HCM: 10.500.000 VND/năm + chi phí vận chuyển phát sinh cho mỗi lần di chuyển (được tính dựa trên chi phí xe khách), miễn phí 6 lần vận chuyển/năm.
* Thanh toán 1 lần/6 tháng cho chi phí bảo trì trong 3 ngày đầu tiên của kỳ thanh toán và 1 lần/quý cho chi phí vận chuyển sau khi nhận được thông báo của công ty.


Chi phí máy 2G trở lên:
* Nội thành TP. HCM: 10.500.000 VND/năm.
* Các tỉnh lân cận TP. HCM: 13.500.000 VND/năm + chi phí vận chuyển phát sinh cho mỗi lần di chuyển (được tính dựa trên chi phí xe khách), miễn phí 6 lần vận chuyển/năm.
* Thanh toán 1 lần/6 tháng cho chi phí bảo trì trong 3 ngày đầu tiên của kỳ thanh toán và 1 lần/quý cho chi phí vận chuyển sau khi nhận được thông báo của công ty.

Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Nhận sửa chữa các loại máy pha cà phê, máy xay cà phê

0 VNĐ

Để kéo dài tuổi thọ máy cũng như chất lượng cà phê tốt nhất, bạn nên chú ý đến ...

0 VNĐ

• Kiểm tra tổng thể máy pha cà phê. • Vệ sinh máy pha cà phê. • Kiểm tra tổng thể ...

5.800.000 VNĐ