Chương trình từ thiện trung thu ấm áp tình thân 2013

Những hình ảnh về hoạt động từ thiện của Copen Coffee

Chuẩn bị xuất phát